ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม เป็นศูนย์ที่ได้รับรางวัล ศูนย์ที่ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขนาดใหญ่ประจำปี พ.ศ. 2551 เราไปหาคำตอบกันค่ะว่าทำไมที่นี่ถึงได้รับรางวัลค่ะ
การบริหารจัดการวัตถุประสงค์คือ ทางผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และเพื่อส่งเสริมก่อนวัยเรียนเพื่อให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และการพัฒนายังมีผุ้ปกครองมาประชุมร่วมกันอีกด้วย ปัจจัยที่ทำให้ศูนย์ประสบความสำเร็จ คือความตั้งใจในการทำงานและจริงจังที่จะพัฒนาไม่ได้ทำไปเพื่อหน้าที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก