สำหรับเด็กเล็กๆ นั้นการมาโรงเรียนถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ ไม่คุ้นเคยกับบุคคลภายนอก  เด็กจะกังวลและไม่คุ้นเคยกับสถานที่ เด็กจะกลัวที่จะต้องอยู่โดดเดี่ยว  ไม่รู้ว่าจะเจออะไร แล้วจะบอกใคร ทำให้เด็กเกิดภาวะเครียด
การที่จะให้เด็กไปโรงเรียนนั้น ผู้ปกครองควรจะเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เด็กควรมีสุขภาพดี สดใสเบิกบาน  ผู้ปกครองควรหัดให้เด็กนอนเป็นเวลา  ควรหัดให้เด็กใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ หัดทำอะไรด้วยตัวเอง  ส่วนเรื่องของอารมณ์ก็ควรพูดกับเขาด้วยการใช้เหตุผลว่าต้องทำอะไร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก