สำหรับเทปนี้เป็นเทปสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะกับเด็กที่มีอายุ 5 ขวบ  กิจกรรมแบบไหนที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย และดนตรีแบบไหนที่จะเหมาะกับเด็กปฐมวัย  โดยคุณครูอารี ตีรณปัญญา

สำหรับคุณลักษณะการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ก็คือ

1. ชื่นชมและร่วมกิจกรรมจนจบชั่วโมง

2. แยกจังหวะช้า-เร็วได้ รู้จักเสียง สูง-ต่ำ

3. เคลื่อนไหวได้ตามจังหวะ  ออกแบบความคิดเห็นร่วมกับครูผู้สอน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก