สอนการทำสื่อการเรียนรู้ ที่ชื่อว่า สื่อพยัญชนะไทยร้อยเชือก ซึ่งจะช่วยพัฒนาด้านร่างกายและด้านสังคมของเด็กสื่อการเรียนรู้นี้จะช่วยในการพัฒนาการของร่างกายและกล้ามเนื้อของเด็ก  ได้เรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทย  และได้เรียนรู้เรื่องของสังคมในการแบ่งปันของเล่นกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก