กิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนนายร้อยจปร. มีให้ทำหลายอย่าง เช่น กิจกรรมเลื่อนข้ามลำน้ำ กระโดดหอ จักรยานน้ำ พายเรือคยัพ และขี่จักรยานชมวิวทิวทัศน์รอบๆ โรงเรียนนายร้อยฯ ค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก