สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะกับเด็กที่มีอายุ 4 ขวบ  กิจกรรมแบบไหนที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย และดนตรีแบบไหนที่จะเหมาะกับเด็กปฐมวัย  โดยคุณครูอารี ตีรณปัญญาสำหรับคุณลักษณะการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะมีความโดดเด่นมากขึ้นก็คือ ชื่นชมและร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ  แยกจังหวะช้า-เร็วได้ ใช้เสียงร้องได้ต่างจากเสียงพูด เคาะเครื่องประกอบจังหวะไปในขณะเคลื่อนไหวและเคาะประกอบจังหวะตามทำนองได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก