ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือท้องฟ้าจำลองค่ะ ที่พามานี้สำหรับเด็ก ๆ ค่ะ เรียกว่าเมืองมหัศจรรย์ค่ะ ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ ส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการจัดเสริมการเรียนนอกห้องเรียนให้กับเด็กโต แต่ห้องนี้จะเป็นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ผ่านการเล่นให้กับเด็ก ๆ  ซึ่งเป็นการเล่นแบบอัธยาศัยและห้องเรียนตามวัตถุประสงค์ซึ่งผ่านชุดการเรียนบูรณาการ จัดทำสื่อมาเรื่อย ๆ ซึ่งทางโรงเรียนสามารถติดต่อเพื่อพาเด็ก ๆ มาศึกษาได้ด้วยนะค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก