สอนการทำสื่อจรวดอวกาศ เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาเด็กด้านร่างกายและด้านกล้ามเนื้อมือ โดยคุณครูรุ่งรดี  พุฒิเสถียร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก