สำหรับเทปนี้เป็นเทปสื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย”  กิจกรรมแบบไหนที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย และดนตรีแบบไหนที่จะเหมาะกับเด็กปฐมวัย
โดยคุณครูอารี ตีรณปัญญา สำหรับในเด็กวัยนี้จะเป็นการเรียนรู้แบบปฎิบัติจริง เด็กจะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว และเด็กก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการทำกิจกรรมนั้นเด็กต้องทำแล้วมีความสุข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก