กระบวนการใช้นิทานมาฝึกการใช้จินตนาการของเด็กปฐมวัย  โดยคุณครูน้ำเพชร ทรายแก้ว
สำหรับกระบวนการใช้นิทานของเด็กปฐมวัย  เราไม่ควรจะอ่านเพียงอย่างเดียว เราควรนำมาต่อยอดความคิดและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดในเรื่องการตั้งคำถาม  กระบวนการแบบนี้เราจะใช้กับเด็กอายุประมาณ 3 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก