การอ่านนิทานให้เด็กฟัง จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาสมองได้ แต่เด็กแต่ละวัยก็มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เรามาหาคำตอบกันเลยค่ะว่าจะเล่านิทานอย่างไรให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย
การเล่านิทานจะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาการต่างๆ และยังช่วยให้เด็กมีความผูกพันกับพ่อแม่มากขึ้นด้วยเพราะตอนเล่าเด็กจะต้องอยู่ใกล้ๆ กับพ่อแม่ ในส่วนของอาณาจักรนิทานไม่รู้จบนี้ ผู้ปกครองสามารถเล่านิทานและให้เด็กๆ ช่วยกันต่อไปเรื่อยๆ เด็กจะได้ฝึกการคิดและจะส่งผลไปยังการเขียนของเด็กๆ ด้วยค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก