ปัจจุบันวัตถุดิบจำพวกเส้นมีอยู่หลายประเภท สามารถหาซื้อได้ง่าย และใช้เวลาในการปรุงไม่กี่นาที รายการ Chinese for Cooking จะใช้ “เส้น” มาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารพร้อมทั้งสอนคำศัพท์ภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และMr. Wu Huanchun (อาจารย์วู หัวชัน) อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาจีน มาสอนวิธีทำผัดสปาเก็ตตี้ปลาเค็มพริกแห้งคั่ว และมาม่าผัดน้ำพริกเผาไก่

        “ผัดสปาเก็ตตี้ปลาเค็มพริกแห้งคั่ว” เป็นเมนูอาหารของต่างชาติที่เรานำมาดัดแปลงให้เป็นรสชาติแบบไทย โดยการนำปลาเค็มมาปรุงด้วย และเพิ่มความหอมด้วยพริกแห้งที่นำไปทอดในกระทะให้หอม อาจจะเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวด้วยมะนาวสักเสี้ยวก็ได้

รับชมวีดีโอคลิก