“ข้าวผัดกุ้ง” เป็นเมนูที่ใช้เวลาในการทำไม่กี่นาที ถ้าจะให้ข้าวผัดอร่อยและเรียงเม็ดสวย ขึ้นอยู่กับวิธีการหุงข้าว ถ้าเป็นข้าวสารใหม่ควรใส่น้ำน้อย เพราะข้าวยังมีความชื้นอยู่มาก แต่ถ้าเป็นข้าวเก่าให้ใส่น้ำท่วมหนึ่งข้อนิ้วมือ ก็จะได้ข้าวที่เป็นเม็ดสวย

รับชมวีดีโอคลิก