มนูนี้มีชื่อภาษาไทยว่า“ยำวุ้นเส้น” ส่วนผสมหลักคือ “วุ้นเส้น” ที่ทำมาจากถั่วเขียว โดยเราได้ อ.ชัชชญา รักตะกนิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตมาเป็นเชฟให้ค่ะ

รับชมวีดีโอคลิก