English for cooking ตอนที่ 3 นี้ มาทำพิซซ่าญี่ปุ่น (Okonomiyaki) กับ อ. ชัชชญา รักตะกนิษฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต โดยจะมี

รับชมวีดีโอคลิก