English for cooking วันนี้มาแนะนำวิธีการทำ Taro Rice (ข้าวอบเผือก) กับ อ. ชัชชญา รักตะกนิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนการอาหาร นานาชาติสวนดุสิต

รับชมวีดีโอคลิก