อาหารภาคอีสาน ตอน แจ่วบอง

ส่วนผสม มะขามเปียก พริก นํ้าปลาร้า

รับชมวีดีโอคลิก