จ่ามงกุฎ เป็นขนมจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 สูตรตำรับของพระศรีสุริเยนทร์ แสดงถึงลาภยศอันสูงส่ง เป็นนิมิตหมายอันดีในหน้าที่การงาน นิยมมอบให้เป็นของขวัญในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง แสดงความยินดีในงานมงคล แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่

รับชมวีดีโอคลิก