ขนม “ช่อม่วง” เป็นขนมที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยสมัยโบราณ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องหวาน ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงกล่าวถึงขนมช่อม่วงว่า “ช่อม่วงเหมาะมีรสหอมปรำกฏกลโกสุมภ์ คิดสีสะไบคลุม หุ้มห่มม่วงดวงพุดตาน”

รับชมวีดีโอคลิก