ขนมนางเล็ด ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน คือขนมที่ทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งแผ่เป็นแผ่นกลม ตากแห้ง ทอดน้ำมันให้พองแล้วโรยน้ำตาลเคี่ยว คนเหนือจะเรียกว่า ข้าวแตน หรือข้าวแต๋น

รับชมวีดีโอคลิก