ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองนั้น มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ที่ได้มีการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศทั้งชาติตะวันออกและตะวันตก จากชื่อและรูปลักษณะภายนอกของขนม อาจดูเหมือนขนมไทยแท้ แต่ความจริงแล้ว ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองมีต้นกำเนิดจากประเทศโปรตุเกส

รับชมวีดีโอคลิก