ฟักทอง เป็นพืชมีเถาปลูกได้ทั่วไปทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว และมักถูกจัดให้เป็นผักชนิดหนึ่ง เนื่องจากนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหาร ถึงอย่างนั้น ฟักทองก็สามารถนำไปทำเป็นของหวานได้เช่นเดียวกัน ปกติแล้ว ฟักทองเมื่อแก่จัดจะมีสีเหลืองอมส้ม สีของฟักทองใช้แต่งสีขนมเช่น ขนมฟักทอง ขนมลูกชุบ โดยนำเนื้อนึ่งสุกมายีกับแป้งหรือถั่วกวนได้อีกด้วย

รับชมวีดีโอคลิก