ซาลาเปา มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า หมี่ก้วย หรือ หมี่เปา ความหมายตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 นิยามซาลาเปาว่า “ขนมชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งสาลีปั้นเป็นลูกกลม ข้างในใส่ไส้ มีทั้งไส้หวานและไส้เค็ม

รับชมวีดีโอคลิก