หลากหลายที่มาของชื่อขนมบ้าบิ่น ทั้งบอกว่าเป็นชื่อที่ชาวต่างประเทศตั้งขึ้น บ้างบอกว่าเป็นป้าบิ๋น เป็นผู้ทำหรือจริงๆมาจากขนมที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่จริงแล้ว ขนมบ้าบิ่นนี้มีที่มาของชื่ออย่างไร ติดตามหาคำตอบในคลิปเลยค่ะ

รับชมวีดีโอคลิก