ผัดไท มีมาแต่โบราณในชื่อของ “ก๋วยเตี๋ยวผัด” และได้กลายเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติตั้งแต่สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมานิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยว เพื่อลดการบริโภคข้าวภายในประเทศ

รับชมวีดีโอคลิก