“ลูกชุบ” แต่เดิมเป็นขนมประจำถิ่นโปรตุเกส โดยชาวโปรตุเกสนั้นจะใช้เม็ด อัลมอนด์ เป็นส่วนผสมสำคัญ แต่ของไทยเรานั้นไม่มี จึงมีการใช้ถั่วเขียวแทน

รับชมวีดีโอคลิก