แกงเขียวหวานไก่ มีสวนประกอบ นํ้าปลา นํ้าตาลทรายขาว กะทิ พริกแกงเขียวหวานไก่ มะเขือเปราะ พริกชี้ฟ้าแดง ใบหัวระพา ใบมะกรูด อกไก่ติดหนัง นํ้าซุปไก่

วิธีทำ พริกแกงเขียวหวานพัดกับนํ้ามันเพื่อให้เกิดความหอม ตามด้วยนํ้ากะทิคนให้เข้ากัน ลงนํ้าซุปไก่ เทเนื้อไก่ลงไปผัดใช้ไฟอ่อน ใส่มะเขือเปราะในปริมาณที่พอสมควร เคี้ยวไปเรื่อยๆให้เนื้อไก่และมะเขื่อเปราะสุก ใส่ใบมะกรูด ใส่พริกชี้ฟ้าแดง ใส่ใบหัวระพา พร้อมรับประทาน

รับชมวีดีโอคลิก