ป.สามการชั่งน้ำหนักและ วัดส่วนสูง

คุณครูให้เด็ก ๆ ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงของตนเองเพื่อให้เด็ก สามรถวัดมาตราฐานของการเจริญเติบโตของตนเองได้ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ป.สามการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

คุณครูมีกิจกรรมให้เด็กเรียนกิจกรรมนอกชั้นเรียน มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เพื่อให้เด็ก ๆ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตตามมาตราฐานของตนเองได้ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ป.สองวงจรชีวิตมนุษย์

คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็ก ๆ เล่นและสามารถอธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ ในช่วงวัยต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย์ได้ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ป.หนึ่งหน้าที่และวิธีการดู แลของอวัยวะภายนอก

คุณครูให้เด็ก เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ และหน้าที่ อวัยวะภายนอก และการดูแลรักษาของอวัยวะภายใน คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ป.หนึ่งการว่ายน้ำพื้นฐาน

คุณครูสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้พื้นฐานของการว่ายน้ำ ทำให้เด็กสามารถได้ออกกำลังกาย และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ