งานกาชาดและงานวันยางพารา งานประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เนื่องจากบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางจังหวัดจึงได้จัดงานวันยางพาราผนวกรวมกับงานกาชาดของจังหวัดภายในงานได้ระดมองค์ความรู้เกี่ยวกับยางพาราผ่านนิทรรศการ มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องยางพารามีกิจกรรมจับสลากมัจฉากาชาด การจำหน่ายสินค้าราคาถูกมากมาย

Category :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *