งานบุญผะเหวด อำเภอพรเจริญ (ประเพณีแห่ผ้าผะเหวดยาวที่สุดในโลก) จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ณ วัดเทพนิมิต หมู่ที่ 2 ตำบลพรเจริญ จุดเด่นของงานอยู่ที่ขบวนแห่ผ้าผะเหวด เล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่มีความยาวถึง 200 เมตร การนมัสการหลวงพ่อมงคลเทพนิมิต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมานาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแข่งขันมวยคาดเชือกสี่แผ่นดิน และมหรสพต่าง ๆ

Category :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *