สำหรับสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดมุกดาหารคงหนีไม่พ้นสินค้าพื้นถิ่นของภาคอีสานที่ประกอบไปด้วยผ้าหมักโคลน กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมบ้านภู อำเภอหนองสูง ที่มีเครื่องหมายรับรอง (GI) ของจังหวัดมุกดาหาร มีความโดดเด่นเนื้อผ้านุ่ม สีไม่ตกมีกลิ่นหอมละมุนของไอดิน ผ้าไหมลายแก้วมุกดา อำเภอเมืองหนองสูง ผ้าฝ้ายมัดหมี่ อำเภอเมืองดอนตาล เสื้อภูไทเย็บมือ กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านกกไฮ อำเภอคำชะอี

Category :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *