พระธาตุหล้าหนอง หรือ พระธาตุกลางน้ำ อยู่ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย เป็นพระธาตุเก่าแก่ จนถึง พ.ศ. 2390 องค์พระธาตุถูกน้ำกัดเซาะพังทลายลงสู่แม่น้ำโขงห่างจากฝั่งประมาณ 200 เมตร ภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุ (พระธาตุพนม) จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดี สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุ   บังพวน ปัจจุบันได้มีการสร้างพระธาตุหล้าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำ (จำลอง) ขึ้น ด้านในขององค์พระธาตุหล้าหนอง เป็นที่ประดิษฐานสุวรรณฉัตรเจ็ดยอด

Category :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *