วัดบุพพราชสโมสร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ถนนชาญสินธุ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ เดิมชื่อ “วัดศรีมงคล” ชาวบ้านเรียก “วัดกลาง” ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัด “บุพพราชสโมสร” มีเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬเป็นเจ้าอาวาสวัด พระประธานในพระอุโบสถคือ หลวงพ่อวัดกลาง เป็นพระพุทธรูปโบราณก่ออิฐถือปูน ศิลปะล้านช้าง หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวบึงกาฬ

Category :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *