วัดโพธาราม (วัดหลวงพ่อพระใหญ่) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 5 ฟุต 4 นิ้ว ประดิษฐานบนแท่นสี่เหลี่ยม เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2537 มีการสมโภชหลวงพ่อพระใหญ่ปีละ 2 ครั้ง คือประเพณีบุญเดือน 3 หรือบุญข้าวจี่ จะมีการถวายปราสาทผึ้ง และในสัปดาห์หลังเทศกาลสงกรานต์ จะเป็นประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ ในพระอุโบสถ อนุญาตให้ผู้ชายสามารถเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อพระใหญ่ได้ ส่วนผู้หญิงให้กราบไหว้ได้เฉพาะบริเวณหน้าพระอุโบสถ

 

Category :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *