ศาลเจ้าแม่สองนาง ตั้งอยู่บนถนนเจ้าแม่สองนางหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ โดยปกติประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงจะเสียชีวิตในลำน้ำโขงปีละหลายคน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำ ชาวบ้านจึงจัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองผู้ที่ประกอบอาชีพทางน้ำรอดพ้นจากภัยอันตราย มีพิธีบวงสรวงใหญ่ในช่วงเดือน 6 ของทุกปี

Category :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *