ผ้าทอ

ผ้าทอ              การทอผ้ามีการสืบทอดการทอผ้าต่อกันมาไม่ขาดสาย ชนิดของผ้าเป็นประเภทผ้าไหม และผ้าฝ้าย  โดยเฉพาะผ้าทอเมืองอุบลราชธานี ในอดีตเป็นผ้าสำหรับเจ้านายในราชสำนักกรุงเทพมหานคร และเจ้านายเมืองออุบล ทั้งผ้าซิ่น ไหมเงินไหมคำ ผ้าซิ่นมุก ผ้าซิ่นมัดไหมหรือผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งคำว่า มัดหมี่ คือกรรมวิธีทอผ้าชนิดหนึ่ง โดยวิธีการมัดเส้นด้ายก่อนนำมาย้อมสีเพื่อนำไปทอเป็นผ้าต่อไป ผ้าเบี่ยง ผ้าห่ม ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าและตุง ปัจจุบันมีการนำลายเก่าแก่ คือ ลายกาบบัว มาประยุกต์เป็นลายผ้าประจำจังหวัด สินคาพื้นเมืองประเภทของใช้ ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอมือ  ผ้าลายขิต  ผ้าขาวม้า ผ้าไหม เครื่องทองเหลือง   เครื่องจักสาน นักทองเที่ยวสามารถหาซื้อได้จากรานขายของที่ระลึก บริเวณตลาดในตัวเมือง ประเภทอาหาร ได้แก่ หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอกอีสาน และเค็มบักนัด ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ