วัดบุพพราชสโมสร

วัดบุพพราชสโมสร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ถนนชาญสินธุ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ เดิมชื่อ “วัดศรีมงคล” ชาวบ้านเรียก “วัดกลาง” ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัด “บุพพราชสโมสร” มีเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬเป็นเจ้าอาวาสวัด พระประธานในพระอุโบสถคือ หลวงพ่อวัดกลาง เป็นพระพุทธรูปโบราณก่ออิฐถือปูน ศิลปะล้านช้าง หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวบึงกาฬ

ศาลเจ้าแม่สองนาง

ศาลเจ้าแม่สองนาง ตั้งอยู่บนถนนเจ้าแม่สองนางหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ โดยปกติประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงจะเสียชีวิตในลำน้ำโขงปีละหลายคน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำ ชาวบ้านจึงจัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองผู้ที่ประกอบอาชีพทางน้ำรอดพ้นจากภัยอันตราย มีพิธีบวงสรวงใหญ่ในช่วงเดือน 6 ของทุกปี

พระธาตุหล้าหนอง

พระธาตุหล้าหนอง หรือ พระธาตุกลางน้ำ อยู่ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย เป็นพระธาตุเก่าแก่ จนถึง พ.ศ. 2390 องค์พระธาตุถูกน้ำกัดเซาะพังทลายลงสู่แม่น้ำโขงห่างจากฝั่งประมาณ 200 เมตร ภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุ (พระธาตุพนม) จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดี สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุ   บังพวน ปัจจุบันได้มีการสร้างพระธาตุหล้าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำ (จำลอง) ขึ้น ด้านในขององค์พระธาตุหล้าหนอง เป็นที่ประดิษฐานสุวรรณฉัตรเจ็ดยอด