สามพันโบก

สามพันโบก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกาะแก่งที่เกิดการกัดเซาะของลำน้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชานี  ตั้งอยู่บริเวณบ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร  โดยในช่วงหน้าแล้ง “สามพันโบก” จะโผล่พ้นน้ำให้เห็นคล้ายเป็นภูเขากลางลำน้ำโขง ความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกน้ำเซาะมองเห็นเป็นภาพศิลปะ บางแห่งใหญ่ขนาดเป็นสระว่ายน้ำ บางแอ่งขนาดเล็ก มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป (ตามแต่นักท่องเที่ยวจะจินตนาการ) สำหรับการไปเที่ยวสามพันโบก แนะนำว่าให้ไปเที่ยวช่วงเวลาประมาณ 06.00-09.00 น. และ 15.00-17.30 น. เพราะเป็นช่วงเวลาที่แดดร่มลมตก อากาศกำลังเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยว ที่มีบรรยากาศสวย ๆ และภาพของพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้า และอาทิตย์อัสดงในช่วงเย็น