โรคอุจจาระร่วง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พ.ญ.ณฐวรรณศิริพงษศ์ปรีดา  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอารการของโรคอุจจาระร่วงจะมีลักษณะของการถ่ายเหลว ปากแห่ง ตาลอย ส่วนวิธีการรักษาง่ายๆ คือ ดื่มน้ำเกลือแร่เพราะร่ากายจะขาดน้ำถ้าทานแล้วไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์วิธีป้องกันคือกินอาหารที่สุก อุ่น สะอาดและถูกสุขลักษณะล้างมือบ่อยเพื่อช่วยลดแบคทรีเรียเข้าสู่ร่างกาย คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

โรคไข้หวัดใหญ่

เป็นรายการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่ายกาย นอกจากนี้ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันกับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่โดยมีการใช้สื่อที่เป็นตัวการตูนร์สอนในการล้างมือให้สะอาดและออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

โรคไข้เลือดออก

ยุงที่เป็นพาหะนำโรคมีอยู่ 2 ชนิด คือยุงลายบ้านและยุงลายสวนโดยมีวงจรชีวิตถึง 4 ระยะ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การปิดฝาพาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้คำปรึกษาในการป้องกันและยุงลายจะระบาดในช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวควรป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ปัสสาวะเป็นเลือด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พ.ญ.อรุณ  วงษ์จิราษฎร์  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับไต กรวยไต ท่อปัสสาวะอักเสบ มีลักษณะอาการเป็นอย่างไรและสาเหตุของการเกิดการติดเชื้อในท่อปัสสาวะนั้นเกิดจากการที่อวัยวะเพศอับชื้นก็จะทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียได้และวิธีการดูแลควรหมั่นทำความสะอาดอวัยวะเพศให้ถูกสุขลักษณะ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

เด็กพูดช้า

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ น.พ.นริศ  ฉันท์เรืองวาณิชย์ ได้ให้คำปรึกษาในภาวะที่มีการพัฒนาการช้าโดยให้คำแนะนำและวิธีการเพื่อเสริมสร้าทักษะ คือ ภาวะออทิสติกที่พบคือพูดช้าอาจเป็นผลมาจากดู TV มากเกินไปการมีปัญหาในการพูดและไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เด็กเกิดปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจและผู้ปกครองควรดูแลให้ถูกวิธีตามคำแนะนำของแพทย์ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พ.ญ.อรุณ  วงษ์จิราษฎร์  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลบุตรและการให้นมบุตรอย่างถูกวิธีและให้โปรตีนและสารอาหารจากนนแม่มีส่วนประกอบที่ช่วยเสริมสร้างประโยชน์ที่ดีกว่านมชนิดอื่นๆเมื่อทานนมแม่แล้วจะทำให้มีภูมิคุ้มกันสูง คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ