การพิมพ์ลายกระดาษ ห่อของขวัญด้วยผักผลไม้และของธรรมชาติรอบตัว

การเสริมสร้างทักษะด้วยการพิมพ์ลายบนกระดาษห่อของขวัญ โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการห่อกระดาษของขวัญด้วยการนำผัก,ผลไม้,และของธรรมชาติรอบตัว สามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้และนำไปทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

การวาดรูปการ์ตูน

การเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะโดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการวาดภาพการ์ตูนพร้อมกับให้ความรู้ อย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจและนำไปทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

การระบายสีดอกไม้

การระบายสีดอกไม้เพื่อการเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะโดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการระบายสีดอกไม้ด้วยสีน้ำพร้อมให้ความรู้เทคนิควิธีการระบายสีให้สวยและสามารถทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

การปั้นสวนสัตว์แสนสนุก

การเสริมสร้างทักษะด้วยการปั้น โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการปั้นรูปสัตว์ชนิดต่างๆและต้นไม้พร้อมกับให้ความรู้ อย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจและนำไปทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ