อุบัติเหตุทางหู,ตา,คอ และจมูก

เป็นอุบัติเหตุที่มองไม่เห็นชัดเจน เช่น หู ตา จมูก ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และในกรณีที่เด็กยังไม่สามารถสื่อสารได้ อาจทำให้ได้รับการรักษาที่สายเกินไป สำหรับผู้ใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการแคะหู แล้วมีเศษไม้ เศษสำลี ติดอยู่ในหูหรือแคะหูลึกเกินไปทำให้แก้วหูทะลุ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

อาการสำลัก

อาการสำลักส่วนมากพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 แต่ก็พบในวัยผู้ใหญ่ในกรณีที่มีการพูด หัวเราะ ในขณะรับประทานอาหาร โดยอาการสำลักนั้นจะทำให้หายใจระบาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งที่มาอุดตันหลอดลม หรือทางเดินหายใจ ซึ่งหากอยู่ในอาการฉับพลันก็อาจทำให้มีอันตรายถึงชีวิตได้ หากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและทันเวลา คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

อาการชัก

อาการชัก สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่   โดยอาการชักนั้นไม่ใช่โรคหากแต่เป็นอาการอย่างหนึ่งที่แสดงออกของโรค ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นอาการชักจะเกิดจากการมีไข้สูงซึ่งมีสาเหตุมาจากการเป็นไข้หวัด ซึ่งเป็นในเด็กที่มีอายุประมาน 6 เดือน ถ้าปล่อยให้ชักบ่อยๆอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมองเด็กได้ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

เลือดกำเดาออก

เลือดกำเดาออก เกิดจากเส้นเลือดฝอยแตกในโพรงจมูกทำให้มีเลือดไหลออกมาอาจเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ แต่ถ้าหากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกวิธี เลือดก็จะไม่หยุดไหล และอาจทำให้เป็นอันตรายได้ สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ดังนั้นเราควรมาทำความเข้าใจกับ สาเหตุที่ทำให้มีเลือดกำเดาไหล และวิธีการรักษาที่ถูกต้อง คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก  เป็นอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทซึ่งอาจเกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เตารีด กาน้ำร้อน เป็นต้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ถ้าหากเป็นแผลเล็กก็อาจจะทายาแล้วก็หายเอง แต่ถ้าเป็นแผลใหญ่ลึกและกินเป็นวงกว้างหากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกวิธีอาจมีภาวะแทรกซ้อน และทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ไฟดูด

ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยส่วนมากจะเกิดกับเด็กที่มีอายุประมาณ 1-5 ขวบ เพราะเป็นวัยกำลังซนจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น การกัดสายไฟ  และยังสามารถเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินแผลถูกไฟ ไหม้ หมายถึง แผลที่ผิวหนังหรือเนื้อถูกทำลายเนื่องจากถูกความร้อน ซึ่งอาจเกิดจากไฟหรือกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ รวมถึงการถูกสารเคมีวัตถุจำพวกกรดและด่างด้วย แผลถูกน้ำร้อนลวก หมายถึง แผลที่ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อต่างๆ ถูกทำลายเนื่องจากถูกความร้อนจากสิ่งต่างๆ เช่น น้ำเดือด ไอน้ำ หรือน้ำมันร้อนๆ เป็นต้น คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ถูกของมีดคมบาด

ของมีคมภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆสำหรับบุตร หลาน ไม่ว่าจะภายในบ้านหรือนอกบ้านซึ่งของมีคมที่ว่านั้นอาจมีอยู่ทุกที่และอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้อย่างไม่คาดถึงทั้งของมีคมที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ มีดแก้ว เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวถึง วิธีการป้องกัน วิธีการหลีกเลี่ยง และวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกของมีคมบาดที่ถูกต้องและถูกวิธี คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ตกจากที่สูง

อุบัติเหตุที่เกิดจากการตกจากที่สูงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยส่วนมากเด็กจะชอบตกจากเตียงหรือจากเก้าอี้จะทำให้เด็กมีอาการร้องไห้อยู่พักนึ่งและหัวโนอยู่1-2วันก็จะหาย ซึ่งบางครั้ง ผู้ปกครองส่วนมากจะห่วงเฉพาะที่หัวของเด็กจนลืมนึกถึงส่วนอื่นๆของร่างกายว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

การได้รับสารพิษ สารเคมี

สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมากในการดำรงชีวิตของคนและสัตว์ สารพิษคือ สารที่ร่างกายได้รับแล้วร่างกายผิดปกติทันทีหรือสะสมอยู่ จนทำให้มีอันตรายถึงชีวิต สารพิษสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3ช่องทางคือ ทางจมูก ปาก ผิวหนัง ซึ่งในเด็กเล็กนั้นจะเข้าสู่ร่างกายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์คือ หยิบจับอะไรปุ๊บ ก็เอาเข้าปากทันที คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ