ระบายสีมีภาพ

สำหรับในตอนนี้เป็นการฝึกให้เด็กใช้สีช็อคในการระบายสี และใช้จินตนาการของตัวเอง และฝึกทักษะในการใช้สีว่าอันไหน ควรใสสีแบบไหน และเป็นการใช้ความคิด และใช้เวลาร่วมกับเพื่อนในห้องได้อย่างดี และนำผลงานมาแบ่งบันซึ่งกันและกันที่หน้าห้อง คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

หนูน้อยทำได้

เป็นการทำกิจกรรมเกม ซึ่งจะเป็นแผ่นรูปต่างๆวางไว้ที่พื้นพอครูพูดว่า ให้กระโดดไปที่แผ่นป้ายไหน เด็กๆ ก็จะสามารถทำตามได้ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิของเด็กและใช้ไหวพริบของตัวเองได้ โดยใช้ความคิดของตนเอง คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

วิศวกรน้อย

เป็นการสอนการสร้างเยลลี่กับไม้จิ้มฟัน เป็นสิ่งของต่างๆ จากความคิดของเด็กๆเอง ซึ่งตอนแรกให้เด็กๆ วาดรูปก่อนจะทำเป็นรูปทรงแบบไหน และต่อมาก็นำสิ่งที่มานั้นมาทำจริงๆ เป็นการฝึกฝนความสามัคคีกับเพื่อนๆ และทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเองได้ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ว่ายน้ำ

ในตอนนี้เป็นการสอนให้เด็กๆ รู้จักการว่ายน้ำที่ถูกต้องและจะมีคุณครูคอยให้คำแนะนำอยู่และช่วยจับ พยุงเด็ก ให้รู้จักการตวัดขาตอนว่ายน้ำ การหายใจ และทักษะต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อไปในอนาคต และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยกับตัวเอง คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

เล่นน้ำเล่นทราย

สำหรับตอนนี้เป็นการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ และทำให้เกิดความสนุกต่อการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ และฝึกทักษะและการหยิบจับกับสิ่งของต่างๆ และช่วยพัฒนาให้ด้านการจดจำของเด็กๆอีกด้วย คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ลอย_จม

ฝึกทักษะให้เด็กรู้ว่า สิ่งของอันไหนมีน้ำหนัก และสอนถึงสิ่งของนั้นๆ เมื่อจมน้ำแล้วจะเป็นอย่างไร และเด็กๆจะจดจำสิ้งนั้นๆไว้ และเป็นการปฏิบัติจริงกับเด็กๆ และพัฒนาด้านร่างกายและการหยิบจับ และจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนๆ และรู้จักการรอคอยกับสิ่งของนั้นๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ฟังแล้วคิด

สำหรับในตอนนี้เป็นการเล่านิทานให้เด็กฟัง แล้วนำมาจินตนาการความคิดของตัวเองมาวาดรูป และระบายสีและเอาผลงานของตนเองนั้นมา โชว์หน้าห้องร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อเป็นการแบ่งบันความคิดของกันและกัน คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

นิทานแสนสุข

เป็นการฝึกให้เด็กมีทักษะ และ ถามตอบกับคุณครูในห้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้เด็กมีความคิดเป็นของตัวเอง และผู้ปกครองควรใช้เวลากับเด็กๆ ให้มากขึ้น คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

นิทานนักคิด

เป็นการเล่านิทานให้เด็กฟัง และให้ข้อคิดกับเด็กๆ และแทรกข้อคิดคุณธรรม เป็นการแสดงความรู้สึกต่างๆ เพื่อเป็นการทักษะการรักการอ่านให้มากขึ้น และช่วยทำให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ดนตรีอนุบาล

เป็นการฝึกให้เด็กผ่อนลมหายใจในการร้องเพลง และ ฝึกร้องเพลงไปด้วย จะช่วยทำให้เด็กฝึกจำความควรทำอย่างไร และสอนการเต้น และร้องตามไปด้วยเพื่อให้ความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมนี้ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ