วิทยาศาสตร์กับกระจก

การทำการทดลองที่มีกระจกมาเกี่ยวข้อง การสะท้อนและการเกิดภาพจากกระจกการหักเหของแสงเมื่อตกกระทบกับกระจก การเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลางลักษณะต่างๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

สบู่คืนชีพ และดาวกระจายในจานข้าว

การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการทดลอง โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิต ทดลองและให้ความรู้ 2กิจกรรม ได้แก่ 1. ตอน สบู่คืนชีพ และ 2. ตอน ดาวกระจายในจานข้าว โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ลูกโป่งบนขวด ขวดนมน้ำอัดลมกระดาษมหัศจรรย์

การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการทดลอง โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิต ทดลองและให้ความรู้ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1 .ตอน ลูกโป่งบนขวด 2. ตอน ขวดนมน้ำอัดลม และ 3. ตอน กระดาษมหัศจรรย์ โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ปลาน้อยว่ายน้ำ ทะเลในขวดและดอกไม้เปลี่ยนสี

การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการทดลอง โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิต ทดลองและให้ความรู้ 2กิจกรรมได้แก่ 1. ตอน ปลาน้อยว่ายน้ำทะเลในขวด และ 2. ตอน ดอกไม้เปลี่ยนสี โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

แก้วน้ำดนตรี

การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการทดลอง โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิต ทดลองและให้ความรู้ 3 กิจกรรมได้แก่ 1. ตอน แก้วน้ำดนตรี  2. ตอน เสียงจากหลอด และ3. ตอน เกลือเต้นระบำ โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ