โภชนาการตอนสอง

โภชนาการที่ดีควรมีความปลอดภัยสะอาดและมีคุณภาพ และมีการวางแผนการล่วงหน้าเพื่อจัดเตียมอาหารให้เด็กๆ รับประทานอาหารให้ครบ 5หมู่ ตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

โภชนาการตอนหนึ่ง

โภชนาการตอนที่ดีสำหรับเด็กๆ เริ่มแรกควรเป็นน้ำนมแม่ ส่วนต่อมาคือสารอาหาร ที่มีประโยชน์กับเด็กๆ สารอาหารจำพวก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาส่วนต่างๆ ของเด็ก คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

เดินประสาทสัมผัส

ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้เท้าในการเดิน และฝึกประสาทสัมผัสของเท้าด้วยการเดินบนพื้นผิวที่ต่างกันเพื่อแยกประสาทสัมผัสของเท้า คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ดนตรี(ครูอารี)

ดนตรีกับครูอารี ครูอารีสอนการเคลื่อนไหวร่างกาย แยกแยะส่วนต่างๆ บนร่างกายพร้อมประกอบดนตรี ทำให้เด็กได้รับความสุกสนาน มีความสุข และพัฒนาทางด้านจิตใจให้เด็กๆ ใจเย็นขึ้น คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ดนตรี(ครูนก)

ดนตรีกับครูนก ครูนกจะสอนการแยกจังหวะช้า-เร็ว ฝึกการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกาย และการมีส่วนร่วมกันในการทำกิจกรรม คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ห้องสอนเสริม

เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของเด็ก ที่เด็กมีการเรียนรู้ช้าถึงมีโครงการนี้เพื่อส่งเสริมเด็กที่มีการเรียนรู้ช้าได้พัฒนาทันตามเด็กปกติ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ห้องสมุดของเล่น

ทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้จากการเล่นของเล่นต่างๆ และอุปกรณ์ที่เด็กสามารถเรียนรู้และมีการใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ

ศิลปะ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆ เพื่อให้เกิดความมคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้  จิตนาการ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ