คุณครูหมูสอนศิลปะ โดยการนำกระดาษสี สีต่าง ๆ มาตัดแปะลงบนกระดาษลังเป็นรูปต้นไม้ เพื่อฝึกจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ