วิทยาศาสตร์มาการเรียนรู้การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง  โดยการปั้นน้ำเป็นตัวหรือการทำน้ำให้เป็นน้ำแข็ง  วิทยากรในครั้งนี้ก็คือ คุณดาว ภัทรสุดา สุกปลั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก