เป็นรายการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่ายกาย นอกจากนี้ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันกับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่โดยมีการใช้สื่อที่เป็นตัวการตูนร์สอนในการล้างมือให้สะอาดและออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ