อาหารเช้าจะมีผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ต่างๆของเด็ก โดยอาหารเช้าจะเน้นการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และถ้าหากไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจะทำ เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนรู้รวมไปถึงความจำและความต้องการต่างๆจะลดน้อยลง อาหารที่เหมาะสำหรับตอนเช้าคือ อาหารเช้าซีเรียล จำทำให้ได้รับสารอาหารต่างๆ ครบถ้วน เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เป็นต้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ