สอนการทำตุ๊กตายืดหยุ่นแบบที่ 2 คือการทำเป็นรูปสัตว์ผลไม้ประกอบการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆ นิทาน การเล่าเรื่อง หรือการประยุกต์ของผู้ทำจะนำมาสอนในเรื่องใด
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ