เด็กปฐมวัยรับประทานอาหารแบบไหน…

เด็ก 0-1 ขวบ จะเป็นเด็กอ่อน  ทานนมแม่ก็เพียวพอแล้ว  สำหรับนมแม่นั้นมีสารอาหารจำนวนมาก  ถ้าแม่คุณแม่ไม่มีเวลาว่างให้นมลูกก็สามารถเก็บน้ำนมแช่ตู้ไว้ได้  ส่วนคนที่พบปัญหาน้ำนมไม่มีเราก็ควรไปปรึกษาคุณหมอหรือหาซื่อนมผงทนแทน

สำหรับเด็กอายุ 7-12 เดือน  ให้เด็กทานกล้วยบด ฟังทองบดกินกับข้าวบ้างโดยไม่บังคับให้ลูกทาน  เด็กอาจจะเลิกทานนมกับขวนแล้วดื่มกับแก้วแทน

เด็ก 2-3 ขวบขึ้นไป เด็กเริ่มมีฟัน  ทานอาหารเสริมมาก   เค้าสามารถทานข้าวร่วมกับครอบครัวแล้วทานอาหารร่วมโต๊ะได้แล้ว

เด็ก 4-6  เริ่มจะมีการเคียวอาหารได้จึงกินอาหารได้มากขึ้นเยอะ  สร้างแรงจูงใจในการทานอาหาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก